เครื่องเอทีเอ็ม

ATM_Products
  • ตัวแทนศูนย์บริการแต่งตั้งมาตรฐาน เครื่อง ATM แบรนด์ต่างๆ ในประเทศ
  • บริการซ่อม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เครื่อง ATM
  • บริการประกอบและติดตั้ง เครื่อง ATM (ระบบกล้อง, สัญาณเตือน, ซอฟแวร์และอื่นๆ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *