18-19 ธันวาคม 2559

CSR_Banner03

ทีมงานจิตอาสา EDS Group ได้ร่วมปันรักให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมแรงรวมใจ กัน สร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นศูนย์การเรียนรู้, ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น และซ่อมแซมเครื่องเล่น ร่วมถึง สร้างสุขลักษณะการแปลงฟันให้กับน้องๆ ด้วยการสร้างจุดแปรงฟัน และมอบอุปกรณ์แปรงฟันให้น้องๆ ทุกคน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม