สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

Consumer_Electronics
  • ตัวแทนศูนย์บริการซ่อมสินค้า แบรนด์ ต่างๆ ในประเทศ
  • ประเภทสินค้า ทีวี แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  • บริการติดตั้งสินค้าและสาธิต การใช้งาน
  • บริการซ่อมสินค้าที่ศูนย์บริการ
  • บริการ รับ-ส่ง สินค้าซ่อมที่ศูนย์บริการ
  • บริการซ่อมสินค้าที่บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *