บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

66 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 ประเทศไทย,
โทร. +66 (0)2 721 4091-3 แฟกซ์. +66 (0) 2721 4883

contact_head_office
map_head_office
call_center01

สาขาศูนย์บริการของเรา

EDS: ศูนย์บริการซัมซุง
(สาขาศรีนครินทร์)

ที่อยู่ : 66 ซ.อนามัย, ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-7214091-3
อีเมลล์ : callcenter@edselectronics.co.th

EDS : ศูนย์บริการซัมซุง
(สาขามาบุญครอง)

ที่อยู่ : ชั้น 5 มาบุญครอง เซ็นเตอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพ 10330

โทร : 02-7214091-3
อีเมลล์ : callcenter@edselectronics.co.th

EDS: ศูนย์บริการซัมซุง
(สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)

ที่อยู่ : เซ็นทรัล โซน ชั้น 3

โทร : 02-7214091-3
อีเมลล์ : callcenter@edselectronics.co.th

EDS : ศูนย์บริการซัมซุง
(สาขาบางแค)

ที่อยู่ : ห้องที่ 357 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร : 02-7214091-3
อีเมลล์ : callcenter@edselectronics.co.th

EDS : ศูนย์บริการซัมซุง
(สาขาระยอง)

ที่อยู่ : 55 หมู่ 6 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โทร : 02-7214091-3
อีเมลล์ : callcenter@edselectronics.co.th

EDS: ศูนย์บริการซัมซุง
(สาขาอยุธยา)

ที่อยู่ : 235/12-13 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 02-7214091-3
อีเมลล์. callcenter@edselectronics.co.th