23 กุมภาพันธ์ 2560

timeline_20170301_162156

ผู้บริหารบริษัท EDS และ QSL ได้มอบทุน มูลค่า 60,000 บาท ให้กับสมาคมชุคบอล เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน South East Asia Tchoukball Championship 2017

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม