สินค้าไอที และโทรคมนาคม

IT_Telecom
  • ตัวแทนศูนย์บริการซ่อมสินค้า แบรนด์ ต่างๆ ในประเทศ
  • ประเภทสินค้า ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค อุปกรณ์ IT Network
  • บริการติดตั้งสินค้า
  • บริการซ่อมสินค้าที่ศูนย์บริการ
  • บริการ รับ-ส่ง สินค้าซ่อมที่ศูนย์บริการ
  • บริการซ่อมสินค้าที่บ้าน
  • บริการดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT ภายในองค์กรต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *