บริการงานด้านขนส่งสินค้า

ให้บริการงานด้าน Logistic แบบครบวงจร ตั้งแต่การดูแลสินค้าในคลังสินค้า การจัดเก็บดูแลสินค้า การเตรียมสินค้าเพื่อความพร้อมก่อนการขนส่ง ตลอดจนการจัดการระบบการขนส่ง เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทยังรองรับการจัดส่งสินค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และพร้อมรองรับการจัดส่งสินค้าข้ามแดน

ความสำเร็จของระบบงานระบบ Logistics จะมุ่งไปสู่การลดต้นทุนให้กับองค์กรและความรวดเร็วของกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่สูง ดังนั้นความสำเร็จจะอยู่ที่องค์กรจ่ายเงินเท่าที่ผลิตสินค้าเพื่อขาย ไม่ใช่ผลิตเพื่อนำไปเป็น Stock โดยทำให้ค่าใช้จ่ายด้าน Supply Chain เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) ให้มากที่สุด เพื่อที่จะขจัดแรงงานส่วนเกิน (Head Count Reduction) จำนวนมากหรือมีคลัสินค้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสินค้าและวัตถุดิบ มีรถขนส่งของตนเองจอดเรียงราย ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นต้นทุนทั้งสิ้น…

Check_Warehouse

บริการด้านคลังสินค้า

ด้วยความพร้อมด้านคลังสินค้า บริษัทฯ มีคลังสินค้า (Warehouse) ที่สามารถรองรับงานด้านการเตรียมสินค้าและชิ้นส่วนอะไหล่ก่อนทำการจัดส่ง พร้อมด้วยทีมงานทีมีความชำนาญด้านสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ อื่นๆ อีกมากมาย อีกครบครัน ทำให้ได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด

ด้วยระบบจัดการที่ทันสมัย Warehouse Management System (WMS) ลูกค้าจะได้รับความสะดวยสะบาย ทั้งในเรื่องของการสั่งสินค้า (Ordering) รายละเอียดด้านการขนส่ง(Shipping Details)สถานะตลอดระยะการขนส่ง (Shipping Status) และรายงานต่างๆ แบบทันท่วงที

 

IMG_7150