บริการรับซ่อมสินค้า ณ ศูนย์บริการ

บริการซ่อมสินค้า ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนบริการ (ASP –Authorized Service Provider) ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่ว่าท่านจะซื้อจากที่ใดในประเทศไทย  เพียงนำเครื่องพร้อมเอกสารยืนยัน การรับประกันสินค้า  เช่น ใบรับประกันสินค้า  ใบเสร็จรับเงิน  เป็นต้น มารับบริการได้ที่ศูนย์บริการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด (รับซ่อมสินค้าทั้งในประกัน และ นอกประกัน)

Tablet-and-Phones

Mobile & Tablet

set_top_box

Set Top Box

IT_Telecom

IT & Telecommunication

Consumer_Electronics1

Consumer Electronic Products

ลูกค้า

Samsung
Brother
Fujisu
True
ViewSonic-logo-wordmark
Asus
diebold-logo
Canon_logo
Philips_logo_new_svg
Hitachi-logo-1007x173
hisense-logo
Logo-Sharp