บริการคัดแยก,ตรวจสอบ คุณภาพชิ้นงาน

เรามีกระบวนการคัดแยกงานที่เป็นมาตรฐาน สามารถคัดแยกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีงานหลุดไปถึงลูกค้า เรายังสามารถให้คำแนะนำถึงกระบวนการคัดแยก และตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพใช้กำลังคนอย่างเหมาะสมและได้จำนวนตามเป้าหมายที่กำหนด รวมไปถึงการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำกลับไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต

DSCF3377_M