4-6 มกราคม 2560

timeline_20170301_153227

หลักสูตรอบรม เทคนิคการซ่อมเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ช่างบริการนอกสถานที่  เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการซ่อมเครื่องเซิร์ฟเวอร์

โดยทีมวิทยากรเจ้าของแบรน์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ วิธีการ  และเทคนิคการซ่อม  ให้โดยตรง

แกลอรี่ภาพ