11 มกราคม 2560

timeline_20170301_152924

อบรมเพิ่มทักษะด้านงานซ่อมสิ้นค้า TV

หลักสูตรอบรม เทคนิคการซ่อม ทีวี สำหรับช่างซ่อมนอกสถานที่ เข้ารับการอบรมหลักสูตร ช่างซ่อมทีวี โดยทีมวิทยาการผู้เชียวชาญภายใน EDS ซึ่งเราเน้นการสอนแบบปฏิบัติให้สามารถทำงานได้จริงและมีคุณภาพ

แกลอรี่ภาพ